Kako platiti porez na Bitcoin u Hrvatskoj?

Danas ćemo se malo zabaviti s pitanjem o plaćanju poreza na zaradu od kriptovaluta u Republici Hrvatskoj. Točno definiran zakon o trgovanju istim ne postoji, ali prema naputcima porezne uprave na zaradu od kriptovaluta se gleda na isti način kao i na zaradu od trgovanja dionicama ili nekim drugim vrijednosnim papirima, te se mora plaćati porez na dobit.

Primjerice, ukoliko želite legalizirati svoju zaradu u 2018. godini, dužni ste predati JOPPD obrazac do 28. veljače 2019. godine. JOPPD obrazac možete skinuti na stranicama porezne uprave.

U nastavku vam donosimo opširnije o temi kako platiti porez na Bitcoin u Hrvatskoj.

Koliko poreza moram platiti?

Prvo i najvažnije pitanje, pa ćemo na njega i prvo odgovoriti. Porez na kapitalnu dobit iznosi 12% + prirez (koji iznosi od 5-15%, zavisno o tome u kojem gradu živite). Za one koji ne znaju – prirez je porez na porez, odnosno porez na ukupan iznos poreza koji morate platiti.
Kapitalna dobit je razlika između cijene pri kojoj ste kupili kriptovalutu i cijene po kojoj ste prodali. Porez koji ste platili na kapitalnu dobit ne ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak te ga nije potrebno navoditi u godišnjoj poreznoj prijavi.

Primjerice, ukoliko ste kupili Bitcoin za 1 000 kuna, i prodali ga za 10 000 kuna, Vaša računica iznosi :
a) 10 000 – 1 000 = 9 000 (osnovica)
b) 9 000 x 0,12 = 1080 (osnovica x porez na kapitalnu dobit)
c) 1080 = iznos poreza na kapitalnu dobit
d) 0,15 x 1080 = 162 ( prirez x iznos poreza)
e) 1080 + 162 = 1242 (ukupan iznos koji trebate platiti poreznoj upravi)
f) 9000 – 1242 = 7758 (zarada koja preostaje Vama kad podmirite sve obveze put države)

Da li moram platiti porez ukoliko nisam prodao kriptovalute?

NE. Ukoliko niste prodali kriptovalute, niste ostvarili nkakvu dobit, tada niste dužni platiti porez. No zapamtite, onog trenutka kada ih prodajete dužni ste platiti porez na zaradu.

Da li moram platiti porez ukoliko sam ostvario gubitak?

Ukoliko ste neuspješno trgovali kriptovalutama i prilikom prodaje niste ostvarili dobitak, nego gubitak, niste dužni platiti nikakav porez državi jer je Vaša osnovica negativna. Također, za one koji su se pitali hoće li država vratiti porez u slučaju gubitka, odgovor je naravno NE.

Kada treba platiti porez?

Porez treba platiti između 2. 1. i 28. 2. tekuće godine za prethodnu godinu.

Što ako sam kupio i prodao kriptovalute preko tvrtke?

Ukoliko ste kupovali kriptovalute i prodali ih kao pravna osoba, tada ništa dužni ispunjavati JOPPD obrazac, a cijeli posao izračuna poreza odrađuje knjigovodstvo Vaše tvrtke. Porez na kapitalnu dobit također iznosi 12% i u ovom slučaju.

Što ako sam primjerice kupio 1 Bitcoin pa ga pretvorio u Ripple pa onda prodao taj Ripple? Koliko onda moram platiti poreza?

Poreznu upravu ne zanima što ste Vi radili s kriptovalutama, niti kojim ste kriptovalutama trgovali. Potpuno im je svejedno kako i koliko ste trgovali između njih. Poreznu upravu samo zanima razlika između uložene vrijednosti u kriptovalute i prodajne vrijednosti kada ste ih prodali, i na tu razliku će te biti dužni platiti porez kao što je napisano na početku teksta.

Trebam li platiti porez na rudarenje (mining)?

Porezna uprava se nije ni na koji način očitovala o oporezivanju zarade od rudarenja kriptovaluta, no kao i svaka novostvorena vrijednost u državi, podliježe plaćanju poreza. Zarada od rudarenja se može legalizirati kroz “porez na drugi dohodak” ili “porez na kapitalnu dobit”.

Kako izbjeći plaćanje poreza na kriptovalute?

Budući da porez na kriptovalute nije posebno definiran, već se na zaradu od trgovanja kriptovalutama plaća porez na dobit, taj porez je moguće izbjeći. Ukoliko nakon kupnje kriptovalute, istu držite 2 godine i duže, tada ste oslobođeni plaćanja poreza na kriptovalute.

  • Ovaj tekst potrebno je uzeti s dozom opreza, jer je on isključivo informativnog karaktera i informacije iznjete u njemu ne moraju biti u potpunosti točne. Za sve točne informacije vezano uz porez na kriptovalute posavjetujte se sa poreznim savjetnikom i na taj način saznajte točne informacije.
Leave a Reply